Program terapeutyczny

Terapia uzależnienia od alkoholu

3 etapy walki z uzależnieniem

I ETAP – 6 – 10 miesięcy

 1. Grupy terapeutyczne (psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne) pracujące nad:
  1. radzeniem sobie z głodem alkoholowym
  2. bezsilnością wobec alkoholu
  3. tożsamością osoby uzależnionej
   Spotkanie grupy 2 x w tygodniu
 2. Konsultacje indywidualne – każdy pacjent ma terapeutę – opiekuna.
 3. Obowiązkowe wizyty lekarskie.
 4. Program współpracy z rodziną
  1. konsultacje dla par małżeńskich;
  2. raz w miesiącu udział rodzin w otwartym mityngu AA;
  3. udział w mityngach AA – 1 x w tygodniu.

 

II ETAP – 3 – 6 miesięcy

 1. Grupa „radzenia sobie z nawrotami”
  Spotkania grupy 1x tygodniu
  środa godz. 17.00 (nabór do grupy ma charakter otwarty)
 2. Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich (TAZA) – trzydniowy
 3. Minimum jeden mityng AA tygodniowo
 4. Konsultacje indywidualne

 

III ETAP – 10 miesięcy

 1. Grupa pogłębionej pracy nad mechanizmami choroby
  Spotkania grupy 1x tygodniu
  środa godz. 17.00 (grupa ma charakter zamknięty – nabór na zajęcia odbywa się we wrześniu każdego roku)
 2. „Maratony” terapeutyczne (wyjazdowe sesje weekendowe, trzydniowe).
 3. Konsultacje indywidualne z terapeutą i praca wg indywidualnych zadań.

 

gdy Twoje lub czyjeś picie
stało się dla Ciebie problemem…
pomagamy życzliwie, bezpłatnie, dyskretnie.