Certyfikaty

Certyfikaty i rekomendacje

Ośrodek posiada Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Rekomendacje:

Instytut Psychologii Zdrowia

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku

Kuratorzy Rodzinni i Nieletnich przy Sadzie Rejonowym w Wejherowie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Linii

Urząd Gminy Wejherowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie